Average Team Attendances GoiasYear Division Moyenne Status
2013
1
12680
2009
1
11944
2008
1
8558
2007
1
14051
2006
1
10305
2001
1
11559
Team
Club Name Goiás EC
City Goiânia