Luzhniki Moscou

Stadium Luzhniki
Country City Stadium Name Capacity Seats Standing Seats
Russia Moscou Luzhniki 89318 89318 0
Return to the stadium list
Luzhniki2   Luzhniki 
Return to the stadium list