Stadio Marcello Melani Pistoia

Stadium Stadio Marcello Melani
Country City Stadium Name Capacity Seats Standing Seats
italie Pistoia Stadio Marcello Melani 13000 9000 4000
Return to the stadium list
 
Pistoia communale
Return to the stadium list