Average Team Attendances Oita TrinitaYear Division Moyenne Status
2009
1
18428
2008
1
20322
2007
1
19759
2006
1
20350
2005
1
22080
2004
1
21889
Team
Club Name Oita Trinita
City Oita
City
Population metropolitan area 467267